Werkwijze

Op deze pagina lees je over hoe ProTaal schrijftrainingen aanpakt. En over welke resultaten je mag verwachten als je met me werkt.

Te verwachten resultaten van schrijftraining

Al mijn schrijftrainingen zijn erop gericht dat deelnemers leren zelfstandig en onafhankelijk teksten te schrijven. Zodat ze met die tekst kunnen overtuigen, werven of hun expertstatus kunnen verhogen.

 

In mijn trainingen leren deelnemers altijd hoe ze makkelijker hun gedachten onder woorden brengen. Hoe ze daarbij de toon vinden die bij hen en de organisatie past. En welke toon ook ideale klanten aanspreekt.

 

Schrijven kost na afloop minder tijd. Deelnemers weten namelijk welke stappen er nodig zijn om verschillende soorten teksten te schrijven. Of het nu gaat om artikelen, brieven, offertes of commerciële teksten. Ook krijgen ze sjablonen die ze helpen sneller een structuur op te zetten.

 

Aanpak schrijftraining

De aanpak van mijn schrijftrainingen bestaat uit de volgende 7 stappen.

 

Stap 1 Bespreking vooraf + vrijblijvende offerte
Ik bespreek met de leidinggevende en eventueel met 1 of 2 medewerkers de wensen voor de schrijftraining. Dit gesprek kan ook telefonisch. Meestal duurt het 20 minuten tot maximaal 1 uur. Hierna maak ik een vrijblijvende offerte.

 

Stap 2 Intake + zelfgeschreven tekst
Voordat de training van start gaat, vullen alle deelnemers een (digitaal) intakeformulier in, dat ze per e-mail retourneren. Ook sturen ze vooraf allen een relevante, zelfgeschreven tekst.

 

Stap 3 Voorbereiding materiaal op maat
Ik maak materiaal op maat, waarbij ik kijk welke theorie aansluit bij de leerwensen van de leidinggevende en de vragen die de deelnemers op het intakeformulier invullen. Dit materiaal is helder opgezet en dient na afloop van de training ook als naslagwerk. Het materiaal bevat daarnaast een handzame checklist waarmee de deelnemers snel hun eigen tekst kunnen beoordelen.

 

Stap 4 Voorbereiding praktijkgerichte opdrachten op maat
Alle opdrachten tijdens de training stel ik samen uit de teksten die de deelnemers aanleveren. Door de opdrachten dicht te laten aansluiten bij de praktijk, is het rendement van de training het grootst.

 

Stap 5 Uitvoer training met persoonlijke feedback voor alle deelnemers
Ik maak aantekeningen in de kantlijn van de zelfgeschreven teksten van de deelnemers om de opdrachten te kunnen maken. De deelnemers krijgen hun eigen tekst met deze aantekeningen retour als de leidinggevende in het voortraject aangeeft dat hij (of zij) dat wil voor zijn medewerkers. Een echt ‘0-meting’ is overigens ook mogelijk, maar daarvoor reken ik een apart tarief dat afhankelijk is van de vraag en de groepsgrootte.

 

Stap 6 Schriftelijke evaluatie en mondelinge toelichting
Na afloop van de training vullen de deelnemers een evaluatieformulier in. De uitwerking hiervan mail ik als samenvatting naar de leidinggevende. We plannen een evaluatiegesprek in om de training en eventuele vervolgstappen te bespreken.

 

Stap 7: (optioneel) Terugkomdagdeel
Na afloop van het laatste trainingsdagdeel is het mogelijk een terugkomdagdeel te organiseren. Meestal plannen we dat in 2 tot 3 maanden na de training. Ook dan sturen de deelnemers vooraf weer een tekst, een die ze na de training hebben geschreven. In het terugkomdagdeel behandelen we de nieuw geschreven teksten: wat gaat er goed en wat kan er nog verbeteren? Net als na de eerste trainingsdag, krijgt elke deelnemer ook na het terugkomdagdeel feedback op zijn of haar tekst.

 

Bewijs van deelname
Het is mogelijk dat medewerkers na afloop van de training een bewijs van deelname krijgt. Daarvoor brengt ProTaal geen extra kosten in rekening.

 

Waarom werk ik zoals ik werk?

Ik ga er bij al mijn trainingen van uit dat iedereen kan schrijven. Of het in ieder geval kan leren. Schrijven is een vaardigheid. Zoals je ook hebt leren fietsen en hebt leren rekenen. Ook dat kon je niet in een keer.

Als je wilt leren, heb je goede voorbeelden nodig. Iemand die je structuur geeft waar je op mag vertrouwen, die je helpt bij de eerste stappen. Maar ook in een omgeving waar je mag leren, met vallen en opstaan. Vanuit het vertrouwen dat alles al in jou zit. En dat het er ook uit mag komen.

In de jaren dat ik nu werk als trainer heb ik gemerkt dat veel mensen die moeite hebben met schrijven, als kind niet goed zijn geholpen bij het leren schrijven. Daarom denken ze dat ze het niet kunnen. Soms is ze dat ook zelfs gezegd.

De enige voorwaarde om te leren schrijven, is dat je kennis hebt van de inhoud. Ik kan je niets over de inhoud vertellen. Ik ga ervan uit dat jij die kennis hebt. Maar als je mondeling je kennis kunt overbrengen, kun je dat na een training van mij vaak ook goed op papier.

 

Wat maakt mij anders dan anderen?

Als neerlandica en psycholoog heb ik niet alleen kennis van de Nederlandse taal, maar ook van de elementen die een lezer kunnen verleiden. Die combinatie van overtuigingstechnieken en de woorden die je daarbij helpen, is uniek.

Veel mensen denken bij schrijven alleen aan grammatica en spelling. Ik zie die slechts als randvoorwaarden.

Natuurlijk leer ik je hoe je bondig schrijft. Maar ook in een helder, kernachtig verhaal kan het ontbreken aan overtuigingskracht. Daarom laat ik je ook zien welke slimme technieken je kunt inzetten om je potentiële klant te boeien en ethisch te verleiden. En hoe je hem overtuigt van jouw idee, standpunt of dienst.

 

Wat kan ik voor jou betekenen?

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Lees dan verder op de pagina Training over mijn aanbod.

Cover Een beetje Beroemd
over mij

Ik leer je hoe je door te schrijven de toonaangevende expert wordt in je vakgebied.

image description
Zoeken